Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176510836 ДЗЗД „Семпико одит”
Седалище Област: Благоевград Oбщина: Благоевград 2700 Благоевград 176510836; гр. Благоевград ул.”Г.С.Раковски”№6, ет.5
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Уют и топлина за децата чрез повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура на община Петрич BG161PO001-1.1.09-0043-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз