Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201367325 “АЛКОНСУЛТ” ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София грСофия, район Средец, ул. “Ст. Караджа” № 18, вх.Б, ет.3, ап. 17
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Рехабилитация на ВИК мрежите на град Търговище" BG161PO005-1.0.02-0018-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз