Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176499966 Консорциум " Ла Фит- Ню Ай"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1124 София Район "Средец", ул. "Цар Иван Асен II" No 1, вх. 3, партер
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията на община Казанлък BG051PO002-1.1.04-0013-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз