Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 202054931 "НЮ ПРОДЖЕКТС КОНСУЛТ" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж.к. ИЗГРЕВ, САМОКОВ No 28 "З", ет. 1, ап. 11
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Подобряване на задравословната и безопасна трудова среда в "Бургас Комерс" АД" BG051PO001-2.3.03-0473-C0001
Подобряване условията на труд чрез обезопасяване на трудовите дейности в "БУЛГАРПЛОД-ВРАЦА" ООД BG051PO001-2.3.03-0298-C0001
"Повишаване безопасността на трудовия процес в "Рън уейлд" ЕООД чрез внедряване и сертифициране на система по стандарт BS OHSAS 18001:2007, модернизация на производствена база и осигуряване на ЛПС и специално работно облекло с по-висока степен на защитеност" BG051PO001-2.3.03-0058-C0001
"Подобряване на условията на труд във фирма "МОНОЛИТ - 21 - АНДОНОВ И ЗАХОВ" ООД чрез проектиране на модерна органицзация на труда, въвеждане на стандарти за управление на риска и превенция на трудовите злополуки и заболеваемостта и оптимизация на работната среда" BG051PO001-2.3.03-0187-C0001
Подобряване условията на труда в Иво-97 София ЕООД BG051PO001-2.3.03-0959-C0001
"Подобряване условията на труд чрез обезопасяване на трудовите дейности в "МЕБЕЛНА КЪЩА" ООД" BG051PO001-2.3.03-0425-C0001
"Подобряване условията на труд в "ПИЙПЪЛС БЮТИ" ЕООД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа" BG051PO001-2.3.03-0798-C0001
Подобряване условията на труд в "ХИГИЯ БУЛС БГ" ЕООД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа BG051PO001-2.3.03-0995-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз