Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176352699 ДЗЗД "ТРЕЙС ЗАПАД"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София "гр. София - 1408, р-н Триадица, ул. ""Никола Образописов"" № 12"
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Лот 33 Път ІІI-1801-о.п. София-кв. Суходол-Мало Бучино-Голямо Бучино-гр. Перник/кв.Мошево/от км 0+00 до км 4+474.04 и от км 4+976.74 до км 18+264.50 BG161PO001-2.1.01-0036-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз