Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130943075 БИ ТУ БИ
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Ж.К. мЛАДОСТ 3 БЛ. 383
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОННЕН ЦЕНТЪР СЛИВЕН BG161PO002-3.3.02-0017-C0001
Чрез по-добри условия на труд към висока производителност BG051PO001-2.3.02-0383-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз