Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 110520242 Възраждане-Касис ООД
Седалище Област: Ловеч Oбщина: Ловеч 5500 Ловеч бул."България" №102
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Устойчиво управление на вида кафява мечка и намаляване на причиняваните от нея щети върху селскостопанското имущество на територията на РИОСВ Смолян" BG161PO005-3.0.07-0010-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз