Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 040523649 "Полиграф комерс" ЕООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив ж.к. Тракия, бл. 126, вх. Е, ап. 25
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Модерно управление на човешките ресурси в Община Казанлък BG051PO002-2.5.01-0002-C0001
Център за взаимопомощ, интеграция и подкрепа – Център ВИП – Пловдив BG051PO001-5.1.05-0003-C0001
Усъвършенстване на системата за квалификация и кариерно израстване на преподавателите на ВУАРР BG051PO001-3.1.09-0004-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз