Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176466090 Дружество по ЗЗД "ВИСТА - НОБЕЛ"
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Казанлък 6100 Казанлък ж.к. Васил Левски, бл. 35, вх. Е, ап. 75
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Модерно управление на човешките ресурси в Община Казанлък BG051PO002-2.5.01-0002-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз