Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 113591216 "Ей Енд Джи Консулт" ЕООД
Седалище Област: Перник Oбщина: Перник 2300 Перник ул. Синчец № 8
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване ефективността на „ЗУУМ” ООД, гр.Перник чрез технологично обновление BG161PO003-2.1.13-0371-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз