Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име Сдружение "Българска отбранителна индустрия"
Булстат
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София 1574, ул. "Шипченски проход" №67




Организацията не участва в проекти, като бенефициент.




Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Актуалицюзация на учебните програми в НВУ "Васил Левски" гр. Велико Търново в съответствие с изискванята на пазара на труда 18.05.2013 25,00 Приключен



Организацията не участва в проекти, като изпълнител.



Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз