Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121461279 ET "РАДМИЛА НЕНКОВА - МИЛСИ"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София кв. ЛАГЕРА бл. 42 ет.17 ап.76
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подкрепа на Агенция за социално подпомагане за управлението на приоритетна ос 5 на ОП РЧР BG051PO001-8.1.03-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз