Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175787047 СНЦ "Център за иновативни практики"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София София 1680, ул. "Пирин"No91
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор за гр. Панагюрище, община Панагюрище BG161PO005-1.0.06-0073-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз