Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176339666 ДЗЗД КОНСОРЦИУМ „ЕКО-ИНФРАСТРУКТУРА -2012”
Седалище Област: Смолян Oбщина: Смолян 4700 Смолян „България”58
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Дейности по опазване и устойчиво управление на резерват "Червената стена" и поддържан резерват "Изгорялото гюне" BG161PO005-3.0.10-0008-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз