Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121312591 "Авеста Консултинг" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. Петра 10
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Цветна иновация BG161PO003-2.1.11-0068-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на ''БЪЛГАРИЯ - К'' АД чрез въвеждане на нови енергоспестяващи технологии и ВЕИ BG161PO003-2.3.01-0055-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз