Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 147239271 "Агенция Лобби" ЕООД
Седалище Област: Бургас Oбщина: Бургас 8000 Бургас гр. Бургас, ул. "Славянска" 71
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Реконструкция, обновяване и оборудване на отделение в СБДПЛ-ЕООД с цел преструктуриране в Медицински център BG161PO001-4.1.05-0012-C0001
Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики в община Малко Търново BG051PO002-1.3.07-0137-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз