Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176276664 КОНСОРЦИУМ "ВАРИНАК"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, п.к.1712, ж.к. "Младост" 3, бл.301, вх. "Офиси", офис 1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Модернизиране на отделение по лъчелечение към „Комплексен онкологичен център - Стара Загора" BG161PO001-1.1.12-0002-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз