Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200706000 "Клима-98"ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София жк."Суха река"бл.94
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Оптимизиране организацията на трудовия процес и посигане на висок стандарт на здравословни и безопасни условия на труд в Ломско пиво АД" BG051PO001-2.3.02-0224-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз