Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131362112 "Радо Олрат" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1737 Панчарево София, кв.Панчарево, ул.Самоковско шосе №145
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Корекция на река Суходолска и ремонтни дейности на язовир Суходол 2, квартал Суходол, район Овча купел, Столична община BG161PO001-1.4.06-0006-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз