Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176412872 Обединение "Делфин и партньори" гр. София, с водещ член на обединението "Делфин Проект Екотехника" ООД гр. София и членове "Водоканалпроект" АД гр. Пловдив и "Конкредо" ООД гр. София с ЕИК 200299857
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул Тимок4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Изграждане на ПСОВ за над 10 000 екв.ж., реконструкция и доизграждане на канализационна система в град Левски" BG161PO005-1.0.07-0007-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз