Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131268271 Д ЕНД Д АГЕНЦИЯ ЗА ПРОУЧВАНЕ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА АД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София КВ. ЛОЗЕНЕЦ, УЛ. КРЪСТЬО САРАФОВ № 1, ВХ. 1, ЕТ. 1, АП.1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Ограничаване и превенция на неформалната икономика" BG051PO001-2.1.05-0001-C0001
Долината на Струма BG161PO001-3.2.03-0023-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз