Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име АСИ-ПРИНТ ООД
Булстат
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Ж.К. Младост 1, бл. 25, вх. Б, ет. 6, ап. 56
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Ограничаване и превенция на неформалната икономика" BG051PO001-2.1.05-0001-C0001
"Повишаване на трудовата безопасност в "Български пощи" ЕАД" BG051PO001-2.3.03-1006-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз