Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 120611402 ДИГ-ДИЗАЙН
Седалище Област: Смолян Oбщина: Смолян 4700 Смолян гр. Смолян-4700, ЧАН 5 , ж.к. НЕВЯСТА, вх. А, ет. 1, ап. 3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Създаване на условия за устойчиво развитие чрез подобряване на жизнената и работната среда и предприемане на мерки за защита от наводнения в община Чепеларе BG161PO001-4.1.04-0018-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз