Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име Саад Консултинг ЕООД
Булстат
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София София, ул. „Московска”№ 27 А, ет. 1, ап.
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Междурегионално сътрудничество между община Мирково, България и община Кастеджио, Италия в сферата на туризма BG161PO001-4.2.01-0099-C0001
Транснационално сътрудничество и обмяна на опит в подкрепа на малкия бизнес BG051PO001-7.0.01-0085-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз