Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175656884 КОНСОРЦИУМ "ИНФРАГЛОБАЛ"
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив гр. Пловдив, район «Източен», ул. «Ландос» №4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Брегоукрепване и възстановяване на пропускната способност на южно дере при I-ва промишлена зона гр.Момчилград / I-ви етап/ L=200 м. от км.0+137,92 до км.0+337,92 BG161PO001-4.1.04-0030-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз