Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 160093259 "СИЕНИТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив Югоизточна промишлена зона, инж. Асен Йорданов № 7
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Подобряване на енергийната ефективност на хотел НОВИЗ гр. Пловдив" BG161PO003-2.3.02-0431-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз