Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201233479 "Файър Трейд" ЕООД
Седалище Област: Враца Oбщина: Бяла Слатина 3200 Бяла Слатина ул."Хан Крум" 49
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Нови възможности за социално предприемачество и създаване на социално прдеприятие в община Бяла слатина" BG051PO001-5.1.02-0045-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз