Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име Татяна Василева Рангелова
Седалище
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Детето със СОП – личност, уважавана от възрастните и връстниците си BG051PO001-4.1.04-0137-C0001
"НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ - социално предприятие за озеленяване и благоустройство в община Перник" BG051PO001-5.1.02-0042-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз