Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176312765 ДЗЗД "АНАСТАСИЯ ИНЖЕНЕРИНГ"
Седалище Област: Бургас Oбщина: Бургас 8000 Бургас гр. Бургас, ул. "Константин Фотинов" 19




Организацията не участва в проекти, като бенефициент.




Организацията не участва в проекти, като партньор.




Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Културно-историческото наследство на о-в "Света Анастасия" и град Бургас атрактивна и конкурентоспособна туристическа атракция BG161PO001-3.1.03-0019-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз