Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130534413 Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ - България - гр. София
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул.Хайдушка гора №147
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Обединени за реформа в системата за работа с деца в риск 27.08.2008 178 637 175 254 6 000 175 254 12,00 Приключен
"За по-успешно бъдеще на децата" 17.06.2009 163 880 163 880 0 163 860 14,00 Приключен
Аз мога – дай ми шанс 02.11.2011 276 004 276 004 0 275 996 26,33 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
"Заедно за децата на Варна" 17.06.2009 14,00 Приключен
"Достоен живот - шанс за подобро бъдеще за децата, лишени от родителски грижи в Дом за деца "Лудогорие", гр.Исперих" 18.06.2009 14,00 Приключен
И аз мога 17.09.2011 18,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
“Социални асистенти на хора с увреждания” BG051PO001-5.2.07-0269-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз