Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175198821 Фондация "Лексика-Е"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Панайот Волов № 16
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Компетентни административни съдии – гаранти за точното и еднакво прилагане на законите в административното правораздаване BG051PO002-2.4.02-0002-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз