Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176239511 „ГБС - АУГУСТА” ДЗЗД, гр. София
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София 1606, ул. «Шандор Петьофи» №13-15
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Козлодуй" BG161PO005-1.0.06-0005-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз