Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 106628917 „ЛАВИНА 02 – ОГНЯН АНДРЕЕВ” ООД, гр. Козлодуй
Седалище Област: Враца Oбщина: Козлодуй 3320 Козлодуй гр. Козлодуй, ж.к. „2“, бл.65, вх.Г, ап.56
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Козлодуй" BG161PO005-1.0.06-0005-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз