Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131288669 „ХАРП” ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София;ж.к Люлин6; Спортна зала на27 СОУ
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в СОУ "Саво Савов" гр.Пирдоп, община Пирдоп BG161PO001-4.1.03-0051-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз