Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 118578685 "Креатив" ЕООД
Седалище Област: Силистра Oбщина: Силистра 7500 Силистра гр. Силистра, ул. "Драгоман" №11, вх. А, ап.4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Внедраяване на мерки за енергийна ефективност в образователна инфраструктура в община Силистра BG161PO001-1.1.09-0013-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз