Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 105556817 "Конвект" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул "Княз Борис 1"№ 100
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Енергоефективни мерки в ОУ "Академик Михаил Димитров" и ОУ "Христо Ботев", община Чупрене BG161PO001-4.1.03-0004-C0001
"Безопасен труд - здраве и устойчиво развитие" BG051PO001-2.3.03-0087-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз