Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 148131544 "Юнион Корект Варна" ООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна ул. Иван Драсов 7
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Модернизация на основна сцена на Драматичен театър „Ст. Бъчваров” – Варна BG161PO001-1.1.05-0009-C0001
"Разширяване на Бизнес Инкубатор-Варна към РАПИВ" BG161PO003-2.2.01-0019-C0001
"Укрепване капацитета на Министерство на културата - конкретен бенефициент по ОПРР" BG161PO001-5.3.01-0063-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз