Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 115254450 "Водстрой-Пловдив" АД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив бул. Марица 122
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Корекция на река Пикла в с. Калояново, община Калояново BG161PO001-4.1.04-0064-C0001
"Корекция и подпорни стени на р. Марица от км 2+884 до км 3+434 - ляв бряг -L=550 м" BG161PO001-1.4.06-0029-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз