Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име "Плана Билд"ЕООД
Булстат
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гара Искър, ул. 5004, 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Предоставяне на специализирани юридически услуги на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, във връзка с осъществяване на дейността му” BG161PO001-5.3.01-0013-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз