Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175916015 ДЗЗД "ОБЕДИНЕНИЕ СТАТ РИСЪРЧ"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Александър Жендов" № 5
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подкрепа за предприемчивите българи - Компонент I BG051PO001-1.2.01-0001-C0001
„Извършване на оценка на изпълнението на Националната стратегия за детето” BG051PO001-6.2.05-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз