Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 118580622 "АРХИТЕКТ ДРУМЕВА" ЕООД
Седалище Област: Силистра Oбщина: Силистра 7500 Силистра гр. Силистра 7500 ул. ДОБРИЧ No 72, вх. Б, ет. 3, ап. 9
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Внедраяване на мерки за енергийна ефективност в образователна инфраструктура в община Силистра BG161PO001-1.1.09-0013-C0001
Дом за деца в риск - Силистра BG161PO001-1.1.11-0027-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз