Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131060263 "ФСБ 2000" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София район Триадица ж.к. ИВАН ВАЗОВ, БУРЕЛ No 53, ет. ПАРТЕР
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Техническо и биологично укрепване на река Поповска в регулацията на гр. Болярово" BG161PO001-4.1.04-0039-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз