Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200125027 "ПИ ЕН ТИ КОМЮНИКЕЙШЪНС" ЕООД
Седалище Област: Враца Oбщина: Враца 3000 Враца ж.к Сениче, бл. 55, вх. Г, ап. 76
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Разширяване на производствения капацитет на „Йотов стоун” ЕООД чрез въвеждане на три нови високотехнологични продукта BG161PO003-2.1.06-0513-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз