Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 825357110 Полли Ко ЕООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив район Централен, Богомил №4, ет.5, ап.13
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване на конкурентоспосбността и постигане устойчиво развитие на "Еврострой РХ" ЕООД чрез внедряване и сертифициране на СУОС по стандарт БДС EN ISO 14001:2005 BG161PO003-2.1.08-0389-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз