Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130991419 Скала бизнес солюшънс-консулта България
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж.к. Симеоново, Симеоновско шосе 273
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Диверсификация и модернизация на производствения процес в "Средна гора" АД" BG161PO003-2.1.07-0009-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз