Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 829006308 СД "Радима - Маринови и сие" Сливен
Седалище Област: Сливен Oбщина: Сливен 8800 Сливен кв. "Сини камъни" 7-Е-28
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Разкриване на „Център за настаняване от семеен тип” за деца с увреждания в град Сливен BG051PO001-5.2.06-0194-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз