Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име Обединение "Регионални анализи за 2014+"
Булстат
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София 1527, ул. "Стара планина" 74
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Програмиране на регионалното развитие за периода 2014-2020 BG161PO001-5.3.01-0055-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз