Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131299459 "Гардън Студио"ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр.София, ул."Христо Смирненски"33А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване качеството на общинската образователна инфраструктура чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност на град Костинброд BG161PO001-1.1.09-0022-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз