Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175936295 ДЗЗД " АКВАПРОЕКТ ПОЛИКРАИЩЕ"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Р-н „Възраждане” Бул.”Стефан Стамболов” № 17, ет.2, ап.3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Разработване на интегриран работен проект за изграждане на ПСОВ, напорна канализация и рехабилитация на водопроводна мрежа в с. Поликраище BG161PO005-1.0.01-0087-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз