Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131491257 "АР СИ ДИЗАЙН" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, бул. "Джавахарлал Неру" №28, ТАК Силвър център, ет.2, офис 44
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Европейски дом за нашите деца” BG161PO001-4.1.01-0002-C0001
Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр. Свиленград BG161PO005-1.0.06-0055-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз